Melkveeconsulent


Mirjam Balkema is aangesteld als consulent duurzame melkveehouderij en helpt als makelaar en schakelaar ondernemers door het woud van mogelijkheden om hun bedrijf te verduurzamen.

Mirjam gaat letterlijk de boer op en legt verbindingen tussen individuele melkveehouders en de opgaven en ambities die er liggen om de Drentse landbouwstructuur te verbeteren en tegelijk te voldoen aan de opgaven voor water, milieu en natuur. Een bruggenbouwer vanuit ondernemers naar overheid over het faciliteren bij duurzame investeringen.

Contact

Heeft u een vraag over uw bedrijfsontwikkeling in combinatie met grondgebondenheid en duurzaamheid? Mirjam helpt u graag verder om uw kringlopen sluitend te krijgen en uw bedrijfsrendement te verhogen.

06-2303 9241

mbalkema@duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl


Mirjam Balkema

Marjam-Balkema-16-verkleind

Mirjam Balkema, consulent Duurzame Melkveehouderij Drenthe