AND deelt planten uit


In 2020 bestaat de mogelijkheid om (kosteloos) via Agrarische Natuur Drenthe struweel aan te schaffen en te poten. Struweel is een mooie aanvulling op agrarisch natuurbeheer om het leefgebied van (akker)vogels te verbeteren. Onder andere geelgorzen, kneuen en patrijzen profiteren van de aanwezigheid van struweel. Het struweel dient als schuil- en nestplaats en voedselbron voor vogels. Het gaat om planten die laag blijven om het landschap open te houden. Voorbeelden zijn: Gelderse roos, vlier, hondsroos, lijsterbes, krent en meidoorn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Hoefsloot: b.hoefsloot@andrenthe.nl