K & G Advies


K & G Advies is een onafhankelijk adviesbureau bestaande uit adviseurs Wim van der Geest en Johan Kranenburg. U kunt bij hen terecht voor een breed scala aan onderwerpen. Denk aan bodembeheer, voer, mest, kringloopwijzer etc. Zie ook hun website.

Graag stellen zij zich aan u voor:

Wim van de Geest werkte na zijn opleiding aan de HAS  in de mengvoerindustrie en de adviesdienst van de GLTO. Hij adviseert over praktische zaken zoals veevoeding en bemesting en is ook thuis ook in bedrijfsontwikkeling en saldoverbetering. Hij heeft zelf een melkveebedrijf en geeft ook begeleiding bij het het verbeteren van het bedrijfsrendement. Daarnaast is hij geregeld betrokken bij de inhoudelijke motivatie van bezwaar- en beroepsprocedures.

Johan Kranenburg werkte na zijn opleiding aan de HAS en de Wageningen Universiteit, ruim 6 jaar als specialist bedrijfsovername en samenwerking bij LTO Advies. Hij komt zelf van een melkveebedrijf en heeft ook ervaring met samenwerking met derden. Onder andere door te bemiddelen tussen partijen en de gemaakte afspraken verder uit te werken in een overeenkomst.