Agrarische Natuur Drenthe


Agrarische Natuur Drenthe speelt een centrale rol in het Drentse Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Het werkgebied van Agrarische Natuur Drenthe omvat de hele provincie Drenthe.

Het ANLb-stelsel werkt met vier leefgebieden die bijdragen aan het in stand houden van een aantal beschermde flora- en faunasoorten, ook wel doelsoorten genoemd. In Drenthe worden alle vier de leefgebieden bediend.

Naast de leefgebieden zet AND ook in op verbetering van waterkwaliteit en -kwantiteit. Dit gebeurt via blauwe diensten in de categorie Water.

Agrarische Natuur Drenthe werkt samen met Takens Kringlooplandbouw Advies en Dirksen Management Support (DMS). In deze samenwerking dragen de drie organisaties elk vanuit hun eigen specialismen bij aan bedrijfsbrede studiegroepen die uw gehele duurzaamheidsplan beslaan.

Tjitske H. de Groot

E-mail: t.degroot@andrenthe.nl
Telefoon: 06-216 985 50


Logo AND