DMS Management Support


Dirksen Management Support
Coen van Bentum, Hans Dirksen

Dirksen Management Support organiseert door het hele land studiegroepen over kringlooplandbouw en kan u helpen bij uw vraagstukken over de totale kringloop op uw bedrijf, over bodem, koe en voeding. Ook sociaal-economische vraagstukken en algehele bedrijfsgezondheid zijn belangrijke onderwerpen tijdens de studiegroepen.

Dirksen Management Support (DMS) werkt samen met Takens Kringlooplandbouw Advies en Agrarische Natuur Drenthe (AND). In deze samenwerking dragen de drie organisaties elk vanuit hun eigen specialismen bij aan bedrijfsbrede studiegroepen die uw gehele duurzaamheidsplan beslaan.

www.dmsadvies.nl

E-mail: administratie@dmsadvies.nl
Telefoon: 0345 – 501 885


logo DMS