DLV advies


Onze adviseurs in Drenthe zijn specialist op het gebied van mest en mineralenkringlopen. Denk hierbij aan vraagstukken over stikstof, fosfaat, derogatie, mestafzet, eiwit van eigen land, vanggewassen, graslandmanagement, bemestingsadvies, grondruil, broeikasgassen en diergezondheid.

Ze overzien uw totale melkveebedrijf en weten uw kringloop-, maar ook de kringlooplandbouw en samenwerking met uw buren te bevorderen. Heeft u een vraag over financiering of bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen? Dan kunnen zij u doorverwijzen naar een van onze collega’s.

Advies én Resultaat. Geen mooie praatjes, maar eerlijk en oprecht advies en no-nonsens oplossingen. Onze specialisten adviseren op de terreinen bouw, financieel management, mest, energie, makelaardij, schade en het verbinden van ketenpartijen. Naast individuele advisering op bedrijfsniveau begeleidt DLV Advies agrarische studiegroepen en zijn wij actief in innovatieve Agri & Food-projecten.

Ap van der Bas, 06-51409448, a.vanderbas@dlvadvies.nl

Albert-Jan Bos, 06-22993250, a.bos@dlvadvies.nl

Michiel Meindertsma, 06-13327152, m.meindertsma@dlvadvies.nl