Groeikracht BV - Gerard Abbink


Groeikracht BV
Gerard Abbink

Wilt u uw bedrijf verbeteren t.a.v. ruwvoerkwaliteit, gewasopbrengsten, bodemvruchtbaarheid of het benutten van uw eigen gras?

Dan kunnen wij u verder helpen met een praktisch advies passend bij uw bedrijf. Groeikracht BV is een onafhankelijk adviesbedrijf dat zich bezig houdt met praktijkonderzoek en advies op gebied van ruwvoerteelt. We adviseren daarmee vooral op de ‘onderkant van de kringloop’. Bodem en koe staan centraal.

www.groeikrachtbv.nl

E-mail:g.abbink@groeikrachtbv.nl 
Telefoon: 06-50700648


logo-groeikracht-360