HLB Wijster


Onderzoek en analyse van bodem, kuil en voergewas.

HLB onderzoekt bodem en ruwvoer zowel in de kuil als in het veld en legt verbindingen tussen onder meer teelthandelingen, bodem, biodiversiteit en resultaat.

Onderzoeker Arjan Mager: “De landbouw kan zich alleen toekomstbestendig maken als landbouwbedrijven beschikken over voldoende, betrouwbare en gedetailleerdere informatie. Daarvoor is meer nodig dan enkele keren per jaar een analyse van bodem of ruwvoer. Wij kunnen tijdens het groeiseizoen real-time metingen doen. Dat geeft een actueler en realistisch beeld. Onze teeltbegeleiders gaan vervolgens met u om de tafel voor optimalisatie van de productie.”

Voor BODEM en RUWVOER heeft HLB de volgende methodes beschikbaar:

  • Traditioneel nat chemische analyses in een laboratorium
  • Analyses via sensoren
  • Mobiele technieken met o.a. de handscanner actueel in het veld/aan de kuil.

Nieuwsgierig wat HLB voor u kan doen?

U kunt altijd bellen met de teeltadviseurs:

Albert Wolfs, 0654614353, a.wolfs@hlbbv.nl

Luuk Heling, 0615182516, l.heling@hlbbv.nl

Sanne Graafstra, 0625423737, s.graafstra@hlbbv.nl

HLB-Groep

De HLB-groep bestaat uit de volgende vier bedrijven. De onderzoekers en adviseurs van HLB koppelen de kennis van de onderdelen tot praktisch bedrijfsadvies.

  • NMI - Nutriënten Management Instituut
  • De Groene Vlieg - Monitoring van insecten in diverse teelten. Door determinatie van de insecten en het vaststellen van de druk per soort krijgen telers informatie ten behoeve van het beheersen van insectenschade.
  • AgroCares – ontwikkeling van duurzamere/betaalbaardere analysetechnieken
  • HLB – Hier komen de verschillende onderdelen van de HLB-groep samen tot praktisch advies.