Meijer Agro Service


Roy Meijer

E-mail: rjemeijer@gmail.com
Telefoon: 06-50846712

Meijer Agro Service is een bescheiden bedrijf dat zich richt op het ondersteunen, begeleiden en coachen van melkveehouders op het gebied van diermanagement, financieel management, de wettelijke normen, persoonlijk management.

Specialisme: Sociaal economisch, kringlooplandbouw, individueel advies