VIB advies


VIB Consulting
Alidus Hidding en Jan Hamming

VIB gebruikt het adviesconcept IndeXboeren. Hierin staan bodem, voer en koe centraal.

Ons adviesconcept 'Indexboeren' geeft melkveehouders meer inzicht in de processen die zich op het melkveebedrijf afspelen. Zo kunnen klanten sneller en beter inspelen op wijzigende omstandigheden. Dit is niet altijd de snelste en makkelijkste route, maar uiteindelijk wel de meest duurzame. We kijken naar zowel de bron van problemen als naar de onderlinge verbanden tussen de bedrijfsprocessen.

Dit brengen we in beeld door middel van indexen en de hoeveelheid info wordt teruggebracht tot één eenvoudig leesbaar A-4tje per Index.

De index geeft aan wat de sterke en minder sterke punten van het bedrijf zijn. Vervolgens kunnen we per onderdeel het probleem uitdiepen.

www.vibconsulting.nl

E-mail: ahidding@vibconsulting.nljhhamming@vibconsulting.nl

Telefoon: 0592- 614 265


VIB-logo2-1