anpak perceelsemissie - Films DAW


De beken van de Drentsche Aa rond Anloo zijn van groot belang voor de drinkwatervoorziening van de stad Groningen. Alle 19 veehouders en akkerbouwers rond het Anlooërdiep werken samen om perceelemissie (uit- en afspoeling van nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen) terug te dringen en zo de kwaliteit van het water op peil te houden.

Kijk mee hoe ze dat doen.