Amazing grazing


In Amazing Grazing onderzoeken en onderbouwen onder meer LTO, WUR, Louis Bolk, Duurzame zuivelketen en Dairycampus, oplossingen voor het inpassing van beweiden. Zij stellen dat beweiding een wezenlijk onderdeel is van toekomstgerichte veehouderij.

Het project werkt aan kennis, managementtools en concrete beweidingssystemen voor de praktijk. Bezoek de site voor kennis en meer informatie.