artikel Nieuwe oogst: wisselwerking wortels


Lees hier het artikel uit Nieuwe oogst over de wisselwerking tussen wortels en het omringende bodemleven bij droogte.