Bedrijfswaterwijzer


De BedrijfsWaterWijzer is opgezet vanuit het project Koeien en Kansen in samenwerking met de WUR. Het systeem berekent de waterprestatie van uw bedrijf en geeft aandachtspunten voor waterbeheer. Dit kan bedrijfsspecifiek en perceelsspecifiek. U krijgt een eerste beeld binnen 10 minuten.

Ga hier naar de BedrijfsWaterWijzer