Doorzaaimachine kruidenrijk grasland succes


Melkveehouder Peter Oosterhof ontwikkelde samen met zijn broer een doorzaaimachine voor kruidenrijk grasland. Testen in de zomer van 2020 geven bruikbaar resultaat. De doorzaai blijkt positief effect te hebben op opbrengst en opname drogestof, bodemleven, weerstand tegen droogte en biodiversiteit.

Op de website van Agrarische Natuur Drenthe leest u er meer over.