Kennis uit Grondig Boeren met Maïs


Drentse rapportages Grondig Boeren met Maïs. Grondig Boeren met Mais is een demonstratieproject om te komen tot een rendabele maisteelt zonder negatieve effecten op de omgeving. Het uitgangspunt is dat er vooral meer aandacht nodig is voor goed bodembeheer om nu en in de toekomst voldoende mais van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten. Op deze website vindt u onder 'naslagwerk' informatie over de resultaten van dit project.


screenshot grondig boeren met maïs