Platform kringlooplandbouw van LNV


Het platform kringlooplandbouw is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het doel van dit platform is om te laten zien hoe boeren, tuinders en vissers in Nederland aan de slag zijn met kringlooplandbouw.


screenshot platform kringlooplandbouw.nl