Relatie melkprijs, weiden en ruwvoerwinning


Meer beweidingsuren geeft lagere voerkosten en een lagere kritieke melkprijs. Dat blijkt uit een analyse van Accountantsbedrijf Flynth waarover Melkvee100plus schrijft.
Flynth heeft de melkveecijfers van 2019 op een rijtje gezet en conclusies getrokken over het effect van beweiden en manier van ruwvoerteelt op de kritieke melkprijs. Als je alle verbanden ook zelf even wil nagaan moet je er even voor gaan zitten, maar het is een interessant stuk.

Op de site van melkvee100plus staat het uitgebreide verhaal.