Agrarische Natuur Drenthe


Agrarisch Natuurbeheer

Wil je met je bedrijf verder gaan met agrarisch natuurbeheer? Neem dan contact op met Agrarische Natuur Drenthe (AND). Medewerkers van AND kunnen u meer vertellen over beheerpakketten die wellicht voor uw bedrijf geschikt zijn.

Meer info op de website van AND

Wat doet Agrarische Natuur Drenthe

Boeren krijgen vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer niet meer als individueel bedrijf maar moeten dit als collectief aanvragen. In Drenthe gaat dit via Agrarische Natuur Drenthe (voluit: Coöperatie Agrarische Natuur Drenthe U.A.Schakel).

Agrarische Natuur Drenthe vormt zo de schakel tussen de deelnemer met zijn agrarisch bedrijf en de financier (provincie/Europese Unie). Het werkgebied van Agrarische Natuur Drenthe omvat de hele provincie Drenthe.

Leefgebieden

Het ANLb-stelsel werkt met vier leefgebieden die bijdragen aan het in stand houden van een aantal beschermde flora- en faunasoorten, ook wel doelsoorten genoemd. In Drenthe worden alle vier de leefgebieden bediend.

Naast de leefgebieden zet Agrarische Natuur Drenthe ook in op verbetering van waterkwaliteit en -kwantiteit. Dit gebeurt via blauwe diensten in de categorie Water.