Optimaliseren van de samenwerking met akkerbouwer? Informatie over samenwerking? Boek een gratis lezing of bijeenkomst!


Wilt u praten over gezamenlijke bouw- en bemestingsplannen? Het optimale halen uit samenwerking met een akkerbouwer? Meer informatie over eiwit uit de regio? Samen onkruid aanpakken of je verdiepen het percentage organische stof in de bodem?

Vraag dan een een gratis lezing of discussie-avond of demonstratiebijeenkomst aan. Verschillende adviseurs staan najaar en winter 2020/2021 voor u klaar om uw studieclub, regionale VVB-, AJK- of LTO-afdeling of andere groepen geïnteresseerde boeren meer te vertellen over samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij.

Deze bijeenkomsten kunnen corona-proof op locatie worden georganiseerd en mocht u dat willen dan is er ook een webinar van te maken.

De precieze inhoud bepaalt u in overleg. Onderwerpideeën zijn onder meer: bemesting, regionale eiwitteelt, samen aanpakken van onkruid, slimme bouwplannen, bouwplan akkerbouwer tegenover voerplan veehouder, het vastleggen van afspraken etc. Voor het boeken van deze lezingen kunt u terecht bij Saskia Veldman, tel. 06-23259388 of e-mail: s.veldman@dlvadvies.nl


20191002_162313