Cursus natuurondernemer 1


Natuurmonumenten vraagt van pachters van natuurgronden dat zij de cursus Natuurondernemer op niveau 1 hebben gevolgd.

Wilt u deze cursus volgen? Aanmelden kan via de website van Aeres Hogeschool in Dronten. U kunt de opleiding daar volgen, maar Aeres wil bij voldoende aanmeldingen ook een cursus in Drenthe optuigen.

Geef uw interesse voor een regionale cursus dan aan bij uw aanmelding. Aeres houdt bij hoeveel aanmeldingen uit een regio komen.

Inhoud

Deze cursus richt zich op ondernemers die natuurgronden in beheer hebben en/of die zich meer willen verdiepen in natuurbeheer. De gronden zijn onderdeel van de bedrijfsopzet, maar vormen niet de hoofdmoot. De ondernemer voert het natuurbeheer uit en doet dit, indien van toepassing, in overleg met de grondeigenaar. De grondeigenaar blijft verantwoordelijk voor beheer, monitoring, subsidieaanvragen, communicatie, natuurherstel etc.

Na afloop ken je de belangrijkste factoren voor het bereiken van natuurdoelen op graslanden (zoals maaien en beweiden, bodem- en waterbeheer) en ken je de meest voorkomende planten- en diersoorten op natuurgraslanden. Bij de cursus horen meerdere excursies, thuiswerkopdrachten en een soortentoets.

Praktische informatie en aanmelden

  • Datum en tijd: 8 dagen, start gedurende hele jaar bij voldoende aanmeldingen.
  • Locatie: Aeres Hogeschool Dronten of HAS Hogeschool in Den Bosch. In samenwerking met een collectief kan deze cursus ook op locatie worden aangeboden.
  • Kosten:  € 1.120 (excl. btw).
  • Groepsgrootte: minimaal 16, maximaal 25

Meer informatie en aanmelden