Cursussen en lezingen: van Bodemkennis naar Bodemkunde


Wilt u meer weten over de bodem? Wilt u tijdens een afdelingsavond, een bijeenkomst van uw studiegroep of thema-middag een specifiek bodemonderwerp behandelen? Bijvoorbeeld over verzilting, bodemverdichting, vruchtwisseling of bemesting?
In het project Van bodemkennis naar bodemkunde krijgen akkerbouwers en veehouders in Groningen, Friesland en Drenthe op een laagdrempelige manier toegang tot informatie die helpt de bodem te verbeteren. Kijk ook op www.vanbodemkennisnaarbodemkunde.nl

Bodemcursus

De cursus is geschikt voor iedereen met belangstelling voor bodem(leven) en bestaat uit drie dagdelen van ongeveer drie uur. Tijdens elk dagdeel diepen twee deskundige gastsprekers een onderwerp uit. De cursus wordt op verschillende locaties in Groningen, Friesland en Drenthe aangeboden.

De cursus geeft u de meest recente inzichten die tijdens uw agrarische opleiding nog niet aan de orde kwamen. De cursus geeft u handvatten, voorbeelden uit de praktijk en leert u om zelf uw bodem te beoordelen. U krijgt inzicht in welke maatregelen de weerbaarheid en bodemvruchtbaarheid verbeteren en om effectiever gebruik te maken van aanbevelingen van adviseurs en onderzoekers.

In deze cursus wordt de algemene bodemproblematiek
(wat zijn de oorzaken en wat doe je eraan), structuurbederf, ziektes, plagen, bodemmoeheid, grondbewerking, bemesting en bemonstering behandeld. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de waarde van het leven in de grond (bacteriën, schimmels, insecten en wormen). De cursus wordt op maat gemaakt voor akkerbouwers en veehouders, maar
ook op basis van grondsoort.

De cursus bestaat uit drie dagdelen van elk drie uur.

Op de website www.vanbodemkennisnaarbodemkunde.nl staat op
welke data en locatie de cursus wordt aangeboden.
Groepsgrootte: ongeveer 15-20 personen
Kosten: 150 euro excl. BTW p.p.

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Rieke Grooten, projectmedewerker: rgrooten@ltonoord.nl, 06-14739019 of met Stefanie Bos, projectleider, sbos@ltonoord.nl, 06-82130418.

Afdelingsavond of thema-middag

Dit project biedt u experts die kosteloos een interessante
inleiding verzorgen voor uw studiegroep. Het enige wat u hoeft te doen is een groep geïnteresseerde toehoorders en een locatie regelen.

De experts hebben kennis over verschillende thema’s, waaronder:
- Bodemverdichting
- Natuurinclusieve landbouw
- Bodemverzilting
- Koolstof-vastleggen in de bodem
- Kringlooplandbouw
- Precisie-landbouw
- Bodem en klimaatverandering
- Bodemkwaliteit beoordelen

Maatwerk op inhoud is uiteraard mogelijk!

Aanvragen: Neem voor vragen of meer informatie contact op met Rieke Grooten, projectmedewerker: rgrooten@ltonoord.nl, 06-14739019 of met Stefanie Bos, projectleider, sbos@ltonoord.nl, 06-82130418.


bodemkennis naar bodemkunde contact
van bodemkennis naar bodemkunde flyer uitsnede