Info over het project 'samenwerking akkerbouw en melkveehouderij'


Samenwerking tussen akkerbouw een veehouderij is in Drenthe een belangrijk onderdeel van de dagelijkse landbouwpraktijk. Dit biedt regionale kansen in het kader van de kringlooplandbouw.

Meer kennis over de effecten van deze samenwerking is belangrijk. Daarom ondersteunt de provincie Drenthe het project ‘Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij’.

In dit project werken Aequator, DAJK, Delphy, DLV advies, Exlan, HLB Wijster en WUR samen om de kennis over samenwerking te vergroten, te bundelen en te verspreiden bij boeren en adviseurs.

Op welke punten is behoefte aan advies en hoe kan dit adviesgesprek het beste worden ingericht? Welke expertise is er bij de boeren en bij de adviseurs nodig? Welke combinatie van akkerbouw- en melkveehouderijkennis is gewenst? De samenwerkende adviseurs ontwikkelen materiaal, trainingen en kennisbijeenkomsten. Alles gericht op kennisverspreiding over het verduurzamen van de samenwerking en het ontwikkelen van handvatten voor advies en informatie op maat.

Aanspreekpunt is DLV, de adviseurs zijn werkzaam bij de verschillende adviesbedrijven.

Meer informatie over dit project? Vraag Saskia Veldman, tel. 06-23259388 of e-mail: s.veldman@dlvadvies.nl.