Inleiding beheer natuurgrasland


Deze cursus wordt door Staatsbosbeheer vereist voor pachters van SBB-grond.

De cursus 'Inleiding beheer natuurgrasland' bestaat uit 3 hele dagen en is bedoeld voor ondernemers die kennis willen maken met natuurlijk graslandbeheer en voor loonwerkers en anderen, die beheer op natuurgrasland uitvoeren in opdracht van een grondeigenaar.

De cursus wordt gegeven door Aeres Hogeschool Dronten en wordt op locatie in een regio gegeven vanaf 16 deelnemers. Het is ook mogelijk om zelf een groep boeren te verzamelen voor een cursus op locatie naar keuze.

  • Kosten:  € 420,- (excl. btw).
  • Groepsgrootte: minimaal 16, maximaal 25

In deze kennismakingscursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Leer kijken door de bril van de natuurbeheerder; wat zijn zijn/haar doelen? Wat is het verschil tussen agrarisch natuurbeheer en natuurbeheer?
  • Welke maatregelen kun je nemen voor het verhogen van de biodiversiteit?
  • Probleemkruiden; welke soorten zijn typerend voor welke omstandigheden. Ook goed om te weten: niet alle probleemkruiden zijn ook een probleem voor de natuur.
  • Verschraling; het hoe, wat, waar en waarom.
  • Verschillende manieren van graslandgebruik: wat zijn de effecten van verschillende manieren? Maaien of beweiden? En hoe dan?

Waar het binnen deze thema’s precies over gaat, hangt af van het gebied waar de cursus wordt gegeven en de onderwerpen die boswachters, pachters of andere geïnteresseerden inbrengen. Na afloop kennen cursisten de basisbeginselen van natuurlijk graslandbeheer en hebben ze onder andere kennis gemaakt met de meest voorkomende natuurdoeltypen en beheermaatregelen.

Meer informatie en aanmelden