Open innovatiecentrum VKON


Heeft u een innovatieve kennisvraag over de verduurzaming van uw bedrijf of binnen de agrarische- of voedselverwerkende  sector? En bent u op zoek naar een praktische uitvoering, begeleiding of financiering van uw project? Als open innovatiecentrum kan VKON u ondersteunen door uw initiatief om te zetten in een kansrijk project.

Aan de hand van opgedane praktijkervaring geeft VKON aan dat het interessante initiatieven om kan zetten in kansrijke projecten. VKON gebruikt hiervoor een uitgebreid netwerk van onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen, overheden, ontwikkelaars, adviseurs, dierenartspraktijken, veehouders en andere ondernemingen in de veterinaire sector. In creatieve brainstormsessies brengt de organisatie u samen met de juiste partners en toeleveranciers.

Volledige ondersteuning

Afhankelijk van de wensen kan VKON het onderzoek faciliteren als uitvoeringsorgaan, maar de instelling kan ook de volledige projectorganisatie verzorgen. Hierbij neemt VKON de verantwoordelijkheid voor het onderzoek en ondersteunt VKON onder andere op het gebied van projectmanagement en projectadministratie. Uiteraard behoudt de opdrachtgever een leidende rol.

VKON biedt u

  • Academische kennis gekoppeld aan de (veterinaire) praktijk
  • Toegang tot de faciliteiten
  • Uitvoering van veldproeven
  • Begeleiding bij het ontwikkelen van een business case
  • Samenwerkingsverbanden met ondernemingen, overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen uit ons netwerk
  • Onderzoek naar mogelijkheden voor (gedeeltelijke) financiering van uw project
  • Volledige projectorganisatie naar behoefte

Meer info op www.vkon.nl