Optimaliseren Eiwitkringloop


Regionale LTO’s en zuivelondernemingen organiseren verspreid door Nederland verschillende masterclasses rondom de eiwitkringloop op een melkveebedrijf. De inhoud is op basis van vooraf aangegeven interesse en de bijeenkomsten hebben betrekking op acht verschillende thema’s:

  1. Bestaande gewassen: gras, maïs, …
  2. Andere teelten: bonen, luzerne, soja, vlinderbloemigen
  3. Eiwitbeweiding
  4. Eiwitoptimalisatie in rantsoenen
  5. Eiwitefficiënte veestapel (eiwitbenutting)
  6. Passende en optimale (kunst-)bemesting
  7. Meer eiwit met gezonde bodem
  8. Akkerbouw inpassen in bouwplan

De masterclasses worden in de vorm van studiegroepbijeenkomsten, onder begeleiding van een expert verzorgd, en richten zich op één thema uit de eiwitkringloop. Het doel is om tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk gebruik te maken van bedrijfseigen informatie van de melkveehouders uit de kringloopwijzer. De bijeenkomsten worden in overleg op maat georganiseerd.

Wilt u met enkele boeren zo'n bijeenkomst boeken? Of wilt u aansluiten bij een bijeenkomst die al wordt georganiseerd? Neem contact op via www.opleidenmelkveehouderij.nl/eiwit/.

Tijdens deze bijeenkomsten ga je in een groep van 10 á 15 deelnemers actief met bedrijfseigen cijfers aan de slag. Na de bijeenkomst ga je met praktische handvatten naar huis om de eiwitkringloop op jouw bedrijf te optimaliseren. De bijeenkomsten worden op verzoek georganiseerd.


gras op stal (3)
Voederbieten (4)