Projecten en pilots van Wij-land


Wij-land heeft een verscheidenheid aan projecten met boeren opgezet rondom bodem, beweiding, maaien, compostering, bemesting etc. Het aanbod en de informatie is groeiend. Geregeld kijken geeft het meeste effect.

Kijk voor de projecten en pilots op www.wij.land/projecten