Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij


Kringloop is niet alleen bedrijfsgebonden, via samenwerking is meer mogelijk en kun je werken aan een regionale kringloop. Het project 'Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij' biedt informatie en scholing op dit gebied.


HT-0108