Schoon erf, Schoon water


Een erf dat voldoet aan de wet- en regelgeving, wie wil dat niet? Maak daarom gebruik van de mogelijkheden van het project 'Schoon erf, Schoon water'. Het biedt gratis advies en subsidies bij investeringen in erfaanpassingen en is bedoeld voor ondernemers die geregeld met gewasbeschermingsmiddelen werken.

Het project 'Schoon erf, schoon water' speelt in het gebied van Noorderzijlvest en het Veenkoloniale deel van Hunze en Aa's. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld:

  • Het aanleggen van een vloeistofdichte vul- en wasplaats op het erf
  • Het overkappen van deze vul- en wasplaats
  • Een zuiveringssysteem voor afvalwater (bijvoorbeeld Phytobac, Biofilter,Heliosec)
  • Een systeem om waswater van kisten te reinigen en te desinfecteren zodat het hergebruikt kan worden

Deelnemende boeren aan het project:

  • Krijgen begeleiding bij het bepalen van de gewenste maatregelen en investeringen
  • Kunnen akkoord krijgen van het waterschap voor de uit te voeren maatregelen
  • Kunnen 40% subsidie krijgen voor de gedane investeringen (tot een maximum van € 14.000,- per onderneming)
  • Zijn klaar voor de toekomst

Interesse?

Voor bedrijven in het gebied van Noorderzijlvest, zie : www.schoonerfschoonwater.nl/

Voor bedrijven in het Veenkoloniale deel van waterschap Hunze en Aa's, mail met Froukje van der Molen via fvdmolen@projectenltonoord.nl


HT-0044