Studiegroep Bodem APK: naar een betere bodem!


Vindt u de bodem ook het belangrijkste kapitaal op en onder uw bedrijf? Doe dan mee aan Bodem APK!

Akkerbouwers en melkveehouders in de veenkoloniën kunnen zich aanmelden bij het project Bodem APK. APK staat hierin voor Analyse, Planvorming en Kwaliteitsverbetering. Deelnemers krijgen meer inzicht in de eigen bodem én in maatregelen om deze te verbeteren.

Twee teeltseizoenen lang leert u zelf de bodem beter beoordelen en krijgt u tips voor bodemverbetering. In overleg met een adviseur/begeleider wordt een goed en een minder goed perceel geselecteerd. Op beide percelen worden profielkuilen gegraven en bodemmonsters genomen voor uitgebreide analyses van onder andere het bodemleven. Hierbij is ook (beperkt) ruimte voor extra analyses. Op basis van de resultaten van de kuilen en de analyses worden maatregelen voorgesteld die tot verbetering moeten leiden.

Pilotbedrijf
Deelnemers zijn onderdeel van een groep van ongeveer 15 collega’s; één van hen fungeert als pilotbedrijf, waar bijvoorbeeld maatregelen worden uitgetest. Ervaringen worden binnen de groep gedeeld bij groepsbijeenkomsten en demodagen bij het pilotbedrijf. Als er behoefte is aan verdieping op bepaalde thema’s, worden daar deskundigen voor uitgenodigd.

Om mee te doen betaalt u een eigen bijdrage van € 400 ex BTW. Hieruit worden onder andere de bodemanalyses betaald. Deze worden door één partij uitgevoerd voor alle deelnemers zodat de analyses onderling vergelijkbaar zijn.

Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer weten? Neem dan contact op met projectleider Gerhard Noordhof, (06 - 55 07 45 25 of via e-mail gnoordhof@projectenltonoord.nl)

In Bodem APK werken samen: CLM, Wageningen UR, Innovatiecentrum Veenkoloniën en LTO Noord. Het wordt financieel mogelijk gemaakt door: de provincies Drenthe, Groningen en Friesland, Innovatiecentrum Veenkoloniën en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, Europa investeert in zijn platteland.


HT-0046
HT-0251