VIB Bodem-index


INDEXBOEREN

Wanneer we naar een melkveebedrijf kijken zouden we het bedrijf in verschillende schakels kunnen opdelen. De schakels zijn: de bodem, het voer, de koe en de boer zelf. Deze schakels samen vormen het melkproductieproces. Het is belangrijk dat de schakels goed op elkaar afgesteld zijn om tot een optimaal, gezond en rendabel productieproces te komen. Om inzicht krijgen in jouw melkproductieproces hebben wij indexboeren ontwikkeld. Met de drie indexen: bodem-indeX, voer-indeX en koe-indeX, kijken we niet alleen naar de afzonderlijke onderdelen van het melkproductieproces maar juist naar het geheel en de onderlinge verbanden tussen de indeXen (schakels).

BODEM-INDEX

Een gezond rendement en melkproductieproces begint met een gezonde bodem. Met de bodem-indeX werken we aan een bodembeheer dat, per grondsoort (zand, klei of veen), tegen minimale kosten een zo’n optimaal mogelijke bodemgesteldheid en een goede mineralen, zuurstof en waterhuishouding realiseert . Hierbij geldt dat mest niet meer gezien wordt als afvalproduct, maar als een belangrijk product voor een goede en rijke bodem in termen van bodemchemie, -fysiologie, bodembiologie (bodemleven) . De bodem komt weer in evenwicht waardoor uitspoeling sterk wordt verminderd. Dit resulteert in optimaal eigen ruwvoer, in kwaliteit en kwantiteit. Ruwvoer waarmee jouw koeien een optimale melkproductie kunnen halen.

Meer informatie over de Bodem-index.


BODEM-INDEX-SCHADUW@4x-50