VIB Voer-index


Index-boeren

VIB deelt het melkveebedrijf op in vier schakels: de bodem, het voer, de koe en de boer zelf. VIB: 'Deze schakels samen vormen het melkproductieproces. Deze schakels moten goed op elkaar afgesteld zijn voor een optimaal, gezond en rendabel productieproces. Om inzicht krijgen in uw melkproductieproces hebben wij indexboeren ontwikkeld. Met de drie indexen: bodem-indeX, voer-indeX en koe-indeX, kijken we niet alleen naar de afzonderlijke onderdelen van het melkproductieproces maar juist naar het geheel en de onderlinge verbanden verbanden tussen de indeXen (schakels).

VOER-INDEX

Als ondernemer wil je dat jouw eigen geteelde voer zo goed mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van jouw veestapel. Dit is het uitgangpunt van indeXboeren. Om jouw ruwvoer zo optimaal mogelijk in te zetten hebben wij een team van onafhankelijke rantsoenspecialisten voor het maken van rantsoenberekening voor jouw melkvee. Zij werken met onze eigen ontwikkelde normeringen en software die is gebaseerd op jarenlang onderzoek naar en analyses van hoogproductief melkvee. Wij zijn niet gebonden aan een voerleverancier; wij geven onafhankelijk advies voor jouw rundvee.
VIB stelt bij voorkeur de samenstelling van jouw mengvoer zelf samen want dit levert vaak het beste resultaat op voor jouw melkvee. Deze samenstellingen worden door bijna alle mengvoerleveranciers geproduceerd dus kunnen we onafhankelijk adviseren.

Meer informatie over de Voer-index.

KOE-INDEX

De koe is de indicator voor de bedrijfsprocessen. Zij levert het eindproduct, melk. Wil je als ondernemer een gezond rendement bereiken, dan zijn vitale koeien een voorwaarde. Met de koe-indeX krijg je inzicht in de gezondheid, reproductie en productie van jouw veestapel. Verschillende fases die allemaal belangrijk zijn.

Omdat de koe de indicator is voor jouw bedrijfsprocessen, komen in deze indeX problemen uit voorgaande indexen tot uiting. Hoe moet je dit zien? Stel dat er uit de analyse een negatieve score op klauwproblemen naar voren komt. Dan kan de oorzaak van deze negatieve score terugleiden naar een ongezond bodembeheer.

Meer informatie over de Koe-index


Voerindex-schaduw@4x-50