Vruchtbare kringloop Vruchtbare kringloop Noord Nederland - Drenthe


Studiegroepen

In een studiegroep gaat u aan de slag met kringlooplandbouw. Onder leiding van experts maakt u kennis met de cijfers uit de KringloopWijzer. U vergelijkt eigen resultaten met die van collega’s en stelt een bedrijfsverbeterplan op met eigen doelen en maatregelen. U leert ook meer over de benutting van mineralen en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. We besteden volop aandacht aan ‘hoe word of blijf ik Planet Proof?’ U krijgt praktische handvatten op het gebied van bemesting, voeding en teelt. Uiteraard in relatie tot CO2, ammoniak en stikstofplafond. Met de studiegroepbegeleiders en inspirerende experts komt u 4 keer per jaar bij elkaar met uw studiegroep. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers.

Thema-/veldbijeenkomsten

Ook organiseert het project de komende twee jaar thema- en veldbijeenkomsten op verschillende plekken in de provincie. Gastsprekers en deelnemers praten u daar bij over actualiteiten en praktijkervaringen. Een mooie manier om kennis onder deelnemers verder te verspreiden.

Eigen bijdrage

LTO Noord, provincie Drenthe, Agrifirm, ForFarmers, Countus en de EU maken het project financieel mogelijk. Voor deelnemers is de eigen bijdrage daarom slechts € 250,- (ex btw) per jaar. Als deelnemer aan Duurzame Melkveehouderij Drenthe, kunt u de eigen bijdrage van dit project vergoed krijgen via de uitvoeringsregeling.

Aanmelden en programma

Aanmelden en/of het volledige programma inzien? Kijk daarvoor en voor extra informatie, op www.vruchtbarekringloopnoordnederland.nl


screenshot vruchtbare kringloop Dremnthe