Waterprojecten Drents Overijsselse Delta


Agrariërs in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta vinden hier de informatie over projecten rondom water in hun gebied.

U kunt ook bellen of mailen met de gebiedsmakelaar Janke Kloosterman. Tel. 06 23474434, e-mail: Deens.dk@hotmail.com

U kunt subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem verbeteren.

De maximum bijdrage uit deze regeling is € 10.000,- per bedrijf. U kunt zelf in overleg of op basis van een bedrijfsadvies kiezen uit meerdere maatregelen uit de maatregelenlijst. De maximale bijdrage voor een advies is € 1.500,- per bedrijf.