Waterprojecten Noorderzijlvest


Ingezetenen van het werkgebied van Noorderzijlvest hebben de mogelijjkheid om gratis advies in te winnen over erfaanpassingen en het verminderen van perceelsemissie. Ook zijn er subsidies rondom deze onderwerpen beschikbaar.

Heeft u vragen? U kunt hiervoor bellen of mailen met de Tjeerd Hoekstra tel. 06 13925749, e-mail: thoekstra@ltonoord.nl

Meer informatie en aanmelden: www.schoonerfschoonwater.nl/


HT-0044