Waterprojecten Noorderzijlvest


Ingezetenen van het werkgebied van Noorderzijlvest hebben de mogelijjkheid om gratis advies in te winnen over erfaanpassingen en het verminderen van perceelsemissie. Ook zijn er subsidies rondom deze onderwerpen beschikbaar.

Meer informatie en aanmelden: www.dawnoordnederland.nl


HT-0044