Waterprojecten waterschap Hunze en Aa's


Ingezetenen van het werkgebied van Hunze en Aa's hebben de mogelijkheid om gratis advies in te winnen over erfaanpassingen en het verminderen van perceelsemissie. Ook zijn er subsidies rondom deze onderwerpen beschikbaar.

Meer informatie en aanmelden: www.dawnoordnederland.nl


HT-0044