Waterprojecten Vechtstromen


Agrariërs in het werkgebied van Waterschap Vechtstromen in Zuidoost Drenthe vinden hier de informatie over projecten rondom water in hun gebied.

U kunt ook bellen of mailen met de gebiedscoördinator Janke Kloosterman. Tel. 06 23474434, e-mail: Deens.dk@hotmail.com

Het DAW-project richt zich op maatregelen om waterkwaliteit en/of -kwantiteit te verbeteren. Na een intakegesprek volgt een advies op het terrein van bodem en water. Mochten hier investeringen in maatregelen uit voortkomen dan is er een bedrag van maximaal € 10.000 per onderneming beschikbaar.