Kringloop


Op het gebied van samenwerking tussen landbouwbedrijven en het opzetten van kringlopen zijn verschillende initiatieven gestart. Kijk bij de adviseurs op thema welke adviseur u hierover kan adviseren.

Hieronder een korte beschrijving van wat er aan projecten loopt op dit gebied. Vraag ook uw adviseur naar mogelijke initiatieven of projectgroepen die bij hem of haar bekend zijn.

Samenwerking akkerbouw-melkveehouder

Meer kennis over de effecten van samenwerking is belangrijk. Daarom ondersteunt de provincie Drenthe het project ‘Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij’. Dit project is in de fase beland waarbij adviesgesprekken beschikbaar zijn met tegelijkertijd zowel een akkerbouw- als een melkvee-adviseur. Ook kunt u sprekers boeken voor discussie- of studieclub-avonden. Kijk voor meer informatie bij Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij.

Optimaliseren Eiwitkringloop

Regionale LTO’s en zuivelondernemingen organiseren verspreid door Nederland verschillende masterclasses rondom de eiwitkringloop op een melkveebedrijf. De inhoud is op basis van vooraf aangegeven interesse en de bijeenkomsten hebben betrekking op acht verschillende thema’s:

  1. Bestaande gewassen: gras, maïs, …
  2. Andere teelten: bonen, luzerne, soja, vlinderbloemigen
  3. Eiwitbeweiding
  4. Eiwitoptimalisatie in rantsoenen
  5. Eiwitefficiënte veestapel (eiwitbenutting)
  6. Passende en optimale (kunst-)bemesting
  7. Meer eiwit met gezonde bodem
  8. Akkerbouw inpassen in bouwplan

De masterclasses worden in de vorm van studiegroepbijeenkomsten, onder begeleiding van een expert verzorgd, en richten zich op één thema uit de eiwitkringloop. Het doel is om tijdens de bijeenkomst zoveel mogelijk gebruik te maken van bedrijfseigen informatie van de melkveehouders uit de kringloopwijzer.

Tijdens deze bijeenkomsten ga je in een groep van 10 á 15 deelnemers actief met bedrijfseigen cijfers aan de slag. Na de bijeenkomst ga je met praktische handvatten naar huis gaat om de eiwitkringloop op jouw bedrijf te optimaliseren. De bijeenkomsten worden op verzoek georganiseerd. Zie: www.opleidenmelkveehouderij.nl/eiwit/