Adviseurs op thema


Zoekt u advies op een bepaald thema? Hieronder vindt u mogelijke adviseurs op alfabet met vermelding van specialisme. Deze opsomming is slechts bedoeld als inspiratie en voorbeeld. Het staat u natuurlijk volledig vrij om een adviseur in te schakelen die niet in onderstaande lijst staat.

Accon AVM
Casper Mentink

E-mail: c.mentink@acconavm.nl
Telefoon: 06-27043180

Als melkveehouder weet ik wat er speelt en kan daar ook op in spelen. Ik probeer zoveel mogelijk vanuit de praktijk de problemen te benaderen op het bedrijf.

Specialisme: Sociaal-economisch, kringlooplandbouw, biodiversiteit, watermanagement, bodem, energie, individueel advies

Alfa Accountants en Adviseurs
Jan-Willem van Beek

E-mail: jvanbk@alfa.nl
Telefoon: 088-2533072

Een concrete vertaalslag van verduurzaming binnen uw bedrijf in samenhang met uw technische en financiële resultaten. Praktische handvatten waarbij subsidies e.d mee worden genomen in het concreet maken van acties.

Specialisme: Individueel advies

Agri-Matic Mineraal
Maurits Flapper

E-mail: mflapper@agra-matic.nl
Telefoon: 06- 468 171 00

Agra-Matic is een landelijk opererend adviesbureau voor vraagstukken over ruimtelijke ordening en bouw- en milieuzaken binnen de agrarische sector. Wij hebben alle specialismen, inclusief een eigen tekenkamer, onder één dak en zijn daarom in staat u snel en vakkundig te ondersteunen bij al uw plannen.

Specialisme: Kringlooplandbouw, bodem en individueel advies

Agrarische Natuur Drenthe, U.A.
Tjitske H. de Groot

E-mail: t.degroot@andrenthe.nl
Telefoon: 06- 216 985 50

Takens Kringlooplandbouw Advies, DMS en Agrarische Natuur Drenthe, hebben de handen ineengeslagen om melkveehouders te helpen bij het opstellen van een integraal duurzaamheidsplan als leidraad voor het verduurzamen van uw bedrijf. De combinatie van deze drie samenwerkende, kleine, organisaties met hun eigen specialismen dragen zorg voor een kwalitatief inhoudelijk duurzaamheidsplan waar u als melkveehouder mee uit de voeten kunt en begeleid wordt na oplevering om eventuele vervolgstappen te nemen om uw bedrijf te verduurzamen.

Specialisme: Sociaal- economisch, kringlooplandbouw, biodiversiteit, watermanagement, bodem, energie en individueel advies

Boer Brunia
Jaring Brunia

E-mail: info@boerbrunia.nl
Telefoon: 06- 539 259 79

Als boer stel ik mezelf vaak de volgende vragen: hoe zou de natuur dit oplossen? Hoe kan ik mijn werk nog sneller, efficiënter en simpeler uitvoeren? Door deze twee vragen bijna dagelijks aan mezelf te stellen heb ik een strak georganiseerd natuurinclusief bedrijf opgebouwd. Als coach probeer ik samen met jou, jouw doelen helder te krijgen en vanuit daar elke dag stapjes te zetten naar jouw ideale bedrijf. Ik geloof niet in eindeloze plannen en geloof in actie. Maar vooral in kennis van de natuur en hoe je deze kennis om kunt zetten in rendabele landbouw. www.boerbrunia.nl

Specialisme: Beweiding, natuurinclusieve en kringlooplandbouw, coaching, individueel advies

Boerenverstand
Jeroen van der Meer

E-mail: info@boerenverstand.nl

Telefoon: 06- 200 032 39

Boerenverstand is een adviesbureau dat werkt aan een duurzamere landbouw: goed voor de aarde, voor het dier, voor de boer en de consument. Vanuit een duidelijke visie op de landbouw. Samen pakken we op een pragmatische manier vraagstukken rondom duurzame en economisch rendabele landbouw en een vitaal platteland op. Bent u op zoek naar een expert of projectpartner, dan denken we graag met u mee. www.boerenverstand.nl

Specialisme: Kringlooplandbouw, bodem en individueel advies

Countus Accountants + Adviseurs
Geke Enting

E-mail: g.enting@countus.nl
Telefoon: 06- 124 282 98

Met een praktische insteek en nuchtere aanpak grijp ik samen met jou de kans om een toekomstgericht duurzaamheidsplan voor je bedrijf te maken. Wat past bij je bedrijf en wat past bij jou? De melkveehouderij is mij niet onbekend, als boerendochter, melkveehouder en regiospecialist melkveehouderij bij Countus weet ik wat er op je afkomt. Provincie Drenthe stimuleert met dit project om duurzaamheid, vanuit verschillende facetten, op jouw bedrijf onder de loep te nemen. Het hoeft niet in ingewikkelde dingen te zitten. Interessant vind ik hoe duurzaamheid zich financieel positief kan vertalen. Ik help jou graag kansen te zien, te benutten en op een praktische manier in te vullen, zodat je duurzaam vooruit kunt!

Specialisme: Sociaal- economisch, kringlooplandbouw en individueel advies

De Boerenveearts
Gerrit Hegen

E-mail: hegengerrit@gmail.com
Telefoon: 06- 532 115 75

Rundveedierenarts. Lid van het Salmonella expertpanel van NZO. Kennis van de integrale relatie bodem-plant-dier met als doel: goed ruwvoer voor optimale melkproductie en gezonde koeien. Weidecoach. Ruime ervaring in het opstellen van een praktisch bedrijfsspecifiek plan van aanpak op een bedrijf waar het met melkproductie of diergezondheid (tijdelijk) niet lekker loopt. Dit in opdracht van een individuele veehouder, voerleverancier, accountant, dierenartsenpraktijk of zuivelonderneming.

Specialisme: Kringlooplandbouw, bodem en individueel advies.

Dirksen Management Support
Coen van Bentum
Hans Dirksen

E-mail: administratie@dmsadvies.nl
Telefoon: 0345 – 501 885

Takens Kringlooplandbouw Advies, DMS en Agrarische Natuur Drenthe, hebben de handen ineengeslagen om melkveehouders te helpen bij het opstellen van een integraal duurzaamheidsplan als leidraad voor het verduurzamen van uw bedrijf. De combinatie van deze drie samenwerkende, kleine, organisaties met hun eigen specialismen dragen zorg voor een kwalitatief inhoudelijk duurzaamheidsplan waar u als melkveehouder mee uit de voeten kunt en begeleid wordt na oplevering om eventuele vervolgstappen te nemen om uw bedrijf te verduurzamen.

Specialisme: Sociaal- economisch, kringlooplandbouw en bodem

DLV advies
Michiel Meindertsma

E-mail: m.meindertsma@dlvadvies.nl
Telefoon: 06- 133 271 52

Als Adviseur Rundvee ben ik werkzaam in het noorden van Nederland. Ik ben een praktisch ingesteld persoon, die door zijn jarenlange ervaring als bedrijfsleider in de melkveehouderij veel kennis heeft van rundveeverbetering. Hiermee kan ik voor u van meerwaarde zijn op het totaalmanagement van uw rundveebedrijf. Bij uw hulpvraag staan mens en dier centraal. Mijn advies is altijd gericht op een beter bedrijfsresultaat. Ik werk samen met u en mijn DLV Advies collega-adviseurs aan een gepaste oplossing voor uw bedrijf. Mijn kenmerken zijn doelgerichtheid, prestatiegericht, oplossingsgericht, ontzorgen van de veehouder en mijn kennis en kunde willen delen.

Specialisme: Kringlooplandbouw, mestboekhouding en individueel advies

Flynth adviseurs en accountants
Tom de Groot

E-mail: tom.degroot@flynth.nl
Telefoon: 06- 256 600 79

U treft een adviseur (tevens melkveehouder) in de agrarische dienstverlening die zowel over praktische als theoretische kennis beschikt. Veel voorkomende bedrijfskundige werkzaamheden houden mij dagelijks bezig. Verder ben ik gespecialiseerd in het bijhouden van de mest- en mineralenboekhouding voor veehouders en VLB gecertificeerd voor het invullen van Kringloopwijzers. Gaat gericht te werk om het beoogde doel te realiseren met kwaliteit als belangrijkste uitgangspunt, ondersteund door veel expertiselijnen binnen onze organisatie.

Specialisme: Kringlooplandbouw, biodiversiteit, watermanagement, bodem, individueel advies

Groeikracht BV
Gerard Abbink

E-mail:g.abbink@groeikrachtbv.nl 
Telefoon: 06-50700648

Wilt u uw bedrijf verbeteren t.a.v. ruwvoerkwaliteit, gewasopbrengsten, bodemvruchtbaarheid of het benutten van uw eigen gras? Dan kunnen wij u verder helpen met een praktisch advies passend bij uw bedrijfssituatie. Groeikracht BV is een onafhankelijk adviesbedrijf dat zich bezig houdt met praktijkonderzoek en advies op gebied van ruwvoerteelt. We adviseren daarmee vooral op de ‘onderkant van de kringloop’.

Specialisme: kringlooplandbouw en individueel advies

Landschapsbeheer Drenthe
Jaap van Gorkum

E-mail: j.vangorkum@lbdrenthe.nl
Telefoon: 06-50744115

Wij kunnen uw duurzaamheidsplan voorzien van een advies op maat ten aanzien van bijdragen aan de biodiversiteit en mogelijk een betere landschappelijke inpassing van uw bedrijf. De Stichting geeft hierover al vanaf de 80-er jaren op projectbasis en individueel adviezen aan eigenaren en overheden. Specialisme: biodiversiteit en individueel advies

Meijer Agro Service
Roy Meijer

E-mail: rjemeijer@gmail.com
Telefoon: 06-50846712

Meijer Agro Service is een bescheiden bedrijf dat zich richt op het ondersteunen, begeleiden en coachen van melkveehouders op het gebied van diermanagement, financieel management, de wettelijke normen, persoonlijk management.

Specialisme: Sociaal economisch, kringlooplandbouw, individueel advies

Takens Kringlooplandbouw Advies
Peter Takens

E-mail: ptakens@kpnmail.nl
Telefoon: 06- 538 949 44

Takens Kringlooplandbouw Advies, DMS en Agrarische Natuur Drenthe, hebben de handen ineengeslagen om melkveehouders te helpen bij het opstellen van een integraal duurzaamheidsplan als leidraad voor het verduurzamen van uw bedrijf. De combinatie van deze drie samenwerkende, kleine, organisaties met hun eigen specialismen dragen zorg voor een kwalitatief inhoudelijk duurzaamheidsplan waar u als melkveehouder mee uit de voeten kunt en begeleid wordt na oplevering om eventuele vervolgstappen te nemen om uw bedrijf te verduurzamen.

Specialisme: Kringlooplandbouw, biodiversiteit, watermanagement, bodem, individueel advies

VIB Consulting
Alidus Hidding
Jan Hamming

E-mail: ahidding@vibconsulting.nljhhamming@vibconsulting.nl

Telefoon: 0592- 614 265

Onze slogan: 'Eerlijk advies voor de onafhankelijke melkveehouder'. Middels onze werkwijze: INDEXBOEREN (zie www.vibconsulting.nl)

Specialisme: Individueel advies op bodem, voer en koe.

Coach en Adviseur
Nimda Snelhaas

E-mail: snelhaas@kpnplanet.nl
Telefoon: 06- 521 148 20

Altijd op zoek naar toepasbare oplossingen op het melkveehouderij bedrijf. Als adviseur, WeideCoach en collega melkveehouder kunnen we haalbare doelen stellen om zo duurzamer te worden.

Veevoedingsadviesbureau Nijhof
André Nijhof

E-mail: info@veevoedingsadvies.nl
Telefoon: 074- 266 88 30

Wij hebben een onafhankelijke veevoedingsadviesbureau waarbij wij ons hebben gespecialiseerd in de melkveehouderij. Wij adviseren veehouders omtrent de rantsoenen waarbij wij met een echte onafhankelijke blik naar het rantsoen kijken. Naast de rantsoenadvisering richten wij ons met name op een duurzame en efficiënte veehouderij waarbij voeding, bemesting en biodiversiteit centraal staan. Hierdoor ontstaat een veestapel wat efficiënter en duurzamer produceert. De kringloopwijzer speelt hier bij ons een centrale rol. Wij stellen hem regelmatig per jaar bij waardoor wij tijdig kunnen ingrijpen op eventuele verbeterpunten.

Specialisme: Kringlooplandbouw,  biodiversiteit, bodem en individueel advies

Watter
Alfred Koop

E-mail: info@watter.nl
Telefoon: 0592- 715300

Minder gif, minder antibiotica. Kunnen we een wereld creëren waarin minder giftige chemicaliën worden gebruikt en minder antibiotica nodig is? Is het mogelijk om ziekten te voorkomen door ziekteverwekkers in een vroeg stadium te bestrijden? Kan antibioticaresistentie worden tegengegaan? Het antwoord is simpel: Ja, dat kan! Vervang giftige bestrijdingsmiddelen door een duurzaam desinfectiemiddel. Ziekteverwekkers krijgen hierdoor geen kans. Door ziekten te voorkomen is minder antibiotica nodig. Duurzame desinfectie draagt bij aan een veilig en gezond leefklimaat voor mens, dier en milieu. Ideaal voor organisaties waar veiligheid en hygiëne van levensbelang zijn. De Mia Vamil regeling is verlengd. Dit betekent dat het Watter systeem wordt erkend als duurzame investering, waardoor ondernemers tot 50% voordeel kunnen krijgen.

Specialisme: water en individueel advies


IMG-20191002-WA0033
HT-0008