Adviseurs voor duurzaamheidsplannen


Heeft u een adviseur nodig voor het opstellen van uw duurzaamheidsplan?

Bij het opstellen van een duurzaamheidsplan kijkt u samen met een  adviseur naar uw duurzaamheidsambities en naar de commerciële en financiële realiteit daarvan. Onderstaande adviseurs helpen u graag met het opstellen van een duurzaamheidsplan.

Accon AVM
Casper Mentink

E-mail: c.mentink@acconavm.nl
Telefoon: 06-27043180

Als melkveehouder weet ik wat er speelt en kan daar ook op in spelen. Ik probeer zoveel mogelijk vanuit de praktijk de problemen te benaderen op het bedrijf.

Specialisme: Sociaal- economisch, kringlooplandbouw, biodiversiteit, watermanagement, bodem, energie en individueel advies.

Alfa Accountants en Adviseurs
Herald Aalderink

E-mail: haalderink@alfa.nl
Telefoon: 088-2532202

Een concrete vertaalslag van verduurzaming binnen uw bedrijf in samenhang met uw technische en financiële resultaten. Praktische handvatten waarbij subsidies e.d. mee worden genomen in het concreet maken van acties.

Specialisme: Individueel advies.

Alfa Accountants en Adviseurs
Jan-Willem van Beek

E-mail: jvanbeek@alfa.nl
Telefoon: 088-2533072

Een concrete vertaalslag van verduurzaming binnen uw bedrijf in samenhang met uw technische en financiële resultaten. Praktische handvatten waarbij subsidies e.d. mee worden genomen in het concreet maken van acties.

Specialisme: Individueel advies.

Agrarische Natuur Drenthe, U.A.
Tjitske H. de Groot

E-mail: t.degroot@andrenthe.nl
Telefoon: 06- 216 985 50

Takens Kringlooplandbouw Advies, DMS en Agrarische Natuur Drenthe, hebben de handen ineengeslagen om melkveehouders te helpen bij het opstellen van een integraal duurzaamheidsplan als leidraad voor het verduurzamen van uw bedrijf. De combinatie van deze drie samenwerkende, kleine, organisaties met hun eigen specialismen dragen zorg voor een kwalitatief inhoudelijk duurzaamheidsplan waar u als melkveehouder mee uit de voeten kunt en begeleid wordt na oplevering om eventuele vervolgstappen te nemen om uw bedrijf te verduurzamen.

Specialisme: Sociaal- economisch, kringlooplandbouw, biodiversiteit, watermanagement, bodem, energie en individueel advies.

Boerenverstand
Jeroen van der Meer

E-mail: info@boerenverstand.nl
Telefoon: 06- 200 032 39

Boerenverstand is een adviesbureau dat werkt aan een duurzamere landbouw: goed voor de aarde, voor het dier, voor de boer en de consument. Vanuit een duidelijke visie op de landbouw. Samen pakken we op een pragmatische manier vraagstukken rondom duurzame en economisch rendabele landbouw en een vitaal platteland op. Bent u op zoek naar een expert of projectpartner, dan denken we graag met u mee. www.boerenverstand.nl

Specialisme: Kringlooplandbouw, bodem en individueel advies

Countus Accountants + Adviseurs
Geke Enting

E-mail: g.enting@countus.nl
Telefoon: 06- 124 282 98

Met een praktische insteek en nuchtere aanpak grijp ik samen met jou de kans om een toekomstgericht duurzaamheidsplan voor je bedrijf te maken. Wat past bij je bedrijf en wat past bij jou? De melkveehouderij is mij niet onbekend, als boerendochter, melkveehouder en regiospecialist melkveehouderij bij Countus weet ik wat er op je afkomt. Provincie Drenthe stimuleert met dit project om duurzaamheid, vanuit verschillende facetten, op jouw bedrijf onder de loep te nemen. Het hoeft niet in ingewikkelde dingen te zitten. Interessant vind ik hoe duurzaamheid zich financieel positief kan vertalen. Ik help jou graag kansen te zien, te benutten en op een praktische manier in te vullen, zodat je duurzaam vooruit kunt!

Specialisme: Sociaal- economisch, kringlooplandbouw en individueel advies.

Countus Accountants + Adviseurs
Erik Middelveldt

E-mail: e.middelveldt@countus.nl
Telefoon: 06- 534 768 90

Als melkveehouder heb je te maken stevige uitdagingen. Juist nu heb je behoefte aan iemand die met je meedenkt over strategie op duurzaamheid voor de lange termijn. Countus helpt je anticiperen op de aandachtspunten van morgen.

Specialisme: Sociaal- economisch, kringlooplandbouw en individueel advies.

Dirksen Management Support
Coen van Bentum
Hans Dirksen

E-mail: administratie@dmsadvies.nl
Telefoon: 0345 – 501 885

Takens Kringlooplandbouw Advies, DMS en Agrarische Natuur Drenthe, hebben de handen ineengeslagen om melkveehouders te helpen bij het opstellen van een integraal duurzaamheidsplan als leidraad voor het verduurzamen van uw bedrijf. De combinatie van deze drie samenwerkende, kleine, organisaties met hun eigen specialismen dragen zorg voor een kwalitatief inhoudelijk duurzaamheidsplan waar u als melkveehouder mee uit de voeten kunt en begeleid wordt na oplevering om eventuele vervolgstappen te nemen om uw bedrijf te verduurzamen.

Specialisme: Sociaal- economisch, kringlooplandbouw en bodem.

DLV Advies
Ap van der Bas

E-mail: a.vanderbas@dlvadvies.nl
Telefoon: 06- 514 094 48

Als adviseur bij DLV Advies BV geef ik mijn individuele klanten advies op gebied van bemesting en ruwvoerwinning. Daarnaast adviseer ik in optimalisatie van de BEX en KLW. Bij de BEX staat een uitgebalanceerd rantsoen voor de koe centraal en bij de KLW staan de bodem en ruwvoerteelt centraal. Het is hierbij een groot voordeel dat ik Weidecoach ben voor de Stichting Weidegang en hierdoor een compleet beweidingsplan kan maken voor de veehouders.

Specialisme: Kringlooplandbouw, bodem en individueel advies.

DLV advies
Michiel Meindertsma

E-mail: m.meindertsma@dlvadvies.nl
Telefoon: 06- 133 271 52

Als Adviseur Rundvee ben ik werkzaam in het noorden van Nederland. Ik ben een praktisch ingesteld persoon, die door zijn jarenlange ervaring als bedrijfsleider in de melkveehouderij veel kennis heeft van rundveeverbetering. Hiermee kan ik voor u van meerwaarde zijn op het totaalmanagement van uw rundveebedrijf. Bij uw hulpvraag staan mens en dier centraal. Mijn advies is altijd gericht op een beter bedrijfsresultaat. Ik werk samen met u en mijn DLV Advies collega-adviseurs aan een gepaste oplossing voor uw bedrijf. Mijn kenmerken zijn doelgerichtheid, prestatiegericht, oplossingsgericht, ontzorgen van de veehouder en mijn kennis en kunde willen delen.

Specialisme: Kringlooplandbouw, mestboekhouding en individueel advies

Flynth adviseurs en accountants
Tom de Groot

E-mail: tom.degroot@flynth.nl
Telefoon: 06- 256 600 79

U treft een adviseur (tevens melkveehouder) in de agrarische dienstverlening die zowel over praktische als theoretische kennis beschikt. Veel voorkomende bedrijfskundige werkzaamheden houden mij dagelijks bezig. Verder ben ik gespecialiseerd in het bijhouden van de mest- en mineralenboekhouding voor veehouders en VLB gecertificeerd voor het invullen van Kringloopwijzers. Gaat gericht te werk om het beoogde doel te realiseren met kwaliteit als belangrijkste uitgangspunt, ondersteund door veel expertiselijnen binnen onze organisatie.

Specialisme: Kringlooplandbouw, biodiversiteit, watermanagement, bodem, individueel advies.

Takens Kringlooplandbouw Advies
Peter Takens

E-mail: ptakens@kpnmail.nl
Telefoon: 06- 538 949 44

Takens Kringlooplandbouw Advies, DMS en Agrarische Natuur Drenthe, hebben de handen ineengeslagen om melkveehouders te helpen bij het opstellen van een integraal duurzaamheidsplan als leidraad voor het verduurzamen van uw bedrijf. De combinatie van deze drie samenwerkende, kleine, organisaties met hun eigen specialismen dragen zorg voor een kwalitatief inhoudelijk duurzaamheidsplan waar u als melkveehouder mee uit de voeten kunt en begeleid wordt na oplevering om eventuele vervolgstappen te nemen om uw bedrijf te verduurzamen.

Specialisme: Kringlooplandbouw, biodiversiteit, watermanagement, bodem, individueel advies.

VIB Consulting
Alidus Hidding
Jan Hamming

E-mail: ahidding@vibconsulting.nljhhamming@vibconsulting.nl

Telefoon: 0592- 614 265

Onze slogan: 'Eerlijk advies voor de onafhankelijke melkveehouder'. Middels onze werkwijze: INDEXBOEREN (zie www.vibconsulting.nl)

Specialisme: Individueel advies.

Coach en Adviseur
Nimda Snelhaas

E-mail: snelhaas@kpnplanet.nl
Telefoon: 06- 521 148 20

Altijd op zoek naar toepasbare oplossingen op het melkveehouderij bedrijf. Als adviseur, WeideCoach en collega melkveehouder kunnen we haalbare doelen stellen om zo duurzamer te worden.

De Boerenveearts
Gerrit Hegen

E-mail: hegengerrit@gmail.com
Telefoon: 06- 532 115 75

Rundveedierenarts. Lid van het Salmonella expertpanel van NZO. Kennis van de integrale relatie bodem-plant-dier met als doel: goed ruwvoer voor optimale melkproductie en gezonde koeien. Weidecoach. Ruime ervaring in het opstellen van een praktische bedrijfsspecifiek plan van aanpak op een bedrijf waar het met melkproductie of diergezondheid (tijdelijk) niet lekker loopt. Dit in opdracht van een individuele veehouder, voerleverancier, accountant, dierenartsenpraktijk of zuivelonderneming.

Specialisme: Kringlooplandbouw, bodem en individueel advies.

Valacon
Marjolein Feiken

E-mail: mf@valacon.nl
Telefoon: 06- 219 386 09

Valacon is specialist in de levensduurverlenging van melkvee. In de kringloop is koe een van de onderdelen, voor de andere onderdelen (mest, bodem, ruwvoer) werken we samen met een kringloopadviseur zodat we een verbindende kringloop krijgen.

ProAgro B.V.
Jan Bouwers

E-mail: janbouwers@proagro.nl
Telefoon: 088-188 23 88

Objectieve beoordeling en advies op het gebied van veestapel, financieel, omgeving en strategie. www.proagro.nl

Meijer Agro Service
Roy Meijer

E-mail: rjemeijer@gmail.com
Telefoon: 06-50846712

Meijer Agro Service is een bescheiden bedrijf dat zich richt op het ondersteunen, begeleiden en coachen van melkveehouders op het gebied van diermanagement, financieel management, de wettelijke normen, persoonlijk management.

Specialisme: Sociaal economisch, kringlooplandbouw, individueel advies

Exlan
Mark Stapel

E-mail:mark.stapel@exlan.nl
Telefoon: 06-83202190

Exlan is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, milieu-en bouwwetgeving, huisvesting, welzijn, mestwetgeving en milieutechniek.

Bij het opstellen van ondernemingsplannen heeft u zelf de regie. Wij begeleiden u in het maken van een plan dat uiteindelijk niet vóór u, maar ván u is. Hetzelfde uitgangspunt geldt ook bij het opstellen van de duurzaamheidplannen. Graag gaan wij met u aan de slag zodat u binnenkort over een plan beschikt waarin u de actiepunten heeft benoemd om uw bedrijf in de komende tijd verder te verduurzamen.

Exlan is een onderdeel van de coöperatie Agrifirm.

PPP-Agro-Advies
John Stevens

E-mail:j.stevens@ppp-agro.nl
Telefoon: 06-82880978

Menno Kamminga

E-mail:m.kamminga@ppp-agro.nl
Telefoon: 06-53145707

Als deskundig adviseurs weten wij wat er op het boerenerf speelt en spreken we de taal van de boer.

PPP-Agro-Advies heeft jarenlange ervaring in het begeleiden en adviseren van agrarische ondernemers. Wij zijn in staat om u op het gebied van duurzaamheid en bedrijfsontwikkeling te begeleiden en adviseren.

We kennen de sociaaleconomische positie van de bedrijven, hebben een zeer ruime ervaring in kringloop-denken, weten wat er speelt op het gebied van bodem en water. We bieden een luisterend oor en geven verstaanbare en praktische adviezen. In ons advies zijn we altijd een stap vooruit! Kernbegrippen van onze organisatie: nuchter, boerenverstand, doelgericht, praktisch en ter zake kundig.

Groeikracht BV
Gerard Abbink

E-mail:g.abbink@groeikrachtbv.nl 
Telefoon: 06-50700648

Wilt u uw bedrijf verbeteren t.a.v. ruwvoerkwaliteit, gewasopbrengsten, bodemvruchtbaarheid of het benutten van uw eigen gras? Dan kunnen wij u verder helpen met een praktisch advies passend bij uw bedrijfssituatie. Groeikracht BV is een onafhankelijk adviesbedrijf dat zich bezig houdt met praktijkonderzoek en advies op gebied van ruwvoerteelt. We adviseren daarmee vooral op de ‘onderkant van de kringloop’.


HT-0033
HT-0037