Advies of training van twee adviseurs


Werkt u samen met een akkerbouwer of bent u dit van plan? Dan is het misschien goed om een adviesgesprek/training op maat aan te vragen over duurzame samenwerking. Zo'n training of gesprek kan u helpen meer inzicht te krijgen. Dit advies valt binnen de uitvoeringsregeling en u kunt hier dus subsidie voor aanvragen.

Qua onderwerp kunt u denken aan bouwplan, bemesting, bodembeheer, gewaskeuze of veel meer. Breng gerust uw eigen onderwerpen aan!

Om kennis van beide landbouwtakken aan tafel te hebben, kunt u een koppel van twee adviseurs tegelijk inhuren. Vanuit het project 'Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij' zijn drie koppels adviseurs gevormd met elk een melkvee- en een akkerbouwadviseur.

De adviseurs zijn werkzaam bij Aequator, Delphy, DLV advies, Exlan of HLB Wijster. Heeft u interesse in een dergelijke training of adviesgesprek?

De drie mogelijke koppels vindt u hieronder:

Duo 1:

 • Mark Stapel, Agrifirm exlan, Bedrijfsadviseur melkvee (strategisch ondernemen, kringloopwijzer, carbon foodprint)
  06-83202190, m.stapel@exlan.nl
 • Harm de Boer, Delphy, Adviseur Akkerbouw (pootgoed, gemengde bedrijven)
  06-51409450, h.deboer@delphy.nl

Duo 2:

 • Albert-Jan Bos, DLV Advies, Adviseur rundvee (bemesting en mineralenbenutting, grasland-optimalisatie) 
  06-22993250, a.bos@dlvadvies.nl
 • Han Hammer, Delphy, Adviseur akkerbouw (Bemesting)
  06-26544346, h.kammer@delphy.nl

Duo 3:

 • Ap van der Bas, DLV Advies, Adviseur Rundvee (bemesting, GLB en KLW, benutten mest-, grond- en ruwvoeroverschotten, kringlooplandbouw, bodem)
  06-51409448, a.vanderbas@dlvadvies.nl
 • Albert Wolfs, HLB, Akkerbouw adviseur (aardappelen en bodem, ziekte en plagen, ruimere vruchtwisseling voor akkerbouwer)

  06-54614353, a.wolfs@hlbbv.nl