Meer eigen eiwit? Informatie over samenwerking? Boek een gratis lezing of bijeenkomst!


Wilt u meer informatie over eiwit uit de regio? Het optimale halen uit samenwerking met een akkerbouwer? Samen onkruid aanpakken of je verdiepen het percentage organische stof in de bodem? Praten over gezamenlijke bouw- en bemestingsplannen?

Vraag dan een een gratis lezing of discussie-avond of demonstratiebijeenkomst aan. Verschillende adviseurs staan najaar en winter 2019/2020 voor u klaar om uw studieclub, regionale VVB-, AJK- of LTO-afdeling of andere groepen geïnteresseerde boeren meer te vertellen over samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij.

De precieze inhoud bepaalt u in overleg. Onderwerpideeën zijn onder meer: bemesting, regionale eiwitteelt, samen aanpakken van onkruid, slimme bouwplannen, bouwplan akkerbouwer tegenover voerplan veehouder, het vastleggen van afspraken etc. Voor het boeken van deze lezingen kunt u terecht bij Twan Lubbersen via tel. 06-82509452 of e-mail: t.lubbersen@dlvadvies.nl


20191002_162313