Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij


Samenwerking tussen akkerbouw een veehouderij is in Drenthe een belangrijk onderdeel van de dagelijkse landbouwpraktijk. Daarom lijkt samenwerking in het kader van de kringlooplandbouw, regionale kansen te bieden.

Meer kennis over de effecten van samenwerking is belangrijk. Daarom ondersteunt de provincie Drenthe het project ‘Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij’.

In dit project werken Aequator, DAJK, Delphy, DLV advies, Exlan, HLB Wijster en WUR samen om de kennis over samenwerking te vergroten, te bundelen en te verspreiden bij boeren en adviseurs.

Op welke punten is behoefte aan advies en hoe kan dit adviesgesprek het beste worden ingericht? Welke expertise is er bij de boeren en bij de adviseurs nodig? Welke combinatie van akkerbouw- en melkveehouderijkennis is gewenst? De samenwerkende adviseurs ontwikkelen materiaal, trainingen en kennisbijeenkomsten. Alles gericht op kennisverspreiding over het verduurzamen van de samenwerking en het ontwikkelen van handvatten voor advies en informatie op maat.

Aanspreekpunt is DLV, de adviseurs zijn werkzaam bij de verschillende adviesbedrijven.

Meer informatie over dit project? Kijk hieronder bij de mogelijkheden of vraag Saskia Veldman, telefoonnummer 06 23 25 93 88 of e-mail s.veldman@dlvadvies.nl.

1) Training of adviesgesprek op maat

Werkt u samen met een akkerbouwer of bent u dit van plan? Een adviesgesprek/training op maat over duurzame samenwerking kan u helpen meer inzicht te krijgen. Zo'n training of gesprek behandelt de belangrijke aspecten van uw specifieke geval en valt binnen de uitvoeringsregeling. U kunt hier dus subsidie voor aanvragen. Bij de training/het adviesgesprek zijn twee adviseurs aanwezig. Eén gespecialiseerd in melkveehouderij en één gespecialiseerd in akkerbouw. De adviseurs zijn werkzaam bij Aequator, Delphy, DLV advies, Exlan of HLB Wijster. Heeft u interesse in een dergelijke training of adviesgesprek? Bel Ap van der Bas, telefoon: 06 51 40 94 48 of mail hem via a.vanderbas@dlvadvies.nl

2) Gratis thema-bijeenkomsten najaar/winter 2019

Najaar en winter 2019 kunt u bijeenkomsten volgen over onderwerpen die voor samenwerking relevant zijn. Wilt u met uw studieclub of uw regionale VVB-, AJK of LTO-afdeling een avond wijden aan het thema samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij? Neemt u dan contact op met Saskia Veldman van DLV-advies. Samen met haar bespreekt u dan welk onderwerp binnen de samenwerking interessant is voor uw gebied of uw leden en welke adviseur hier goed bij zou passen. Saskia Veldman, telefoonnummer 06 23 25 93 88 of e-mail s.veldman@dlvadvies.nl.


HT-0031