Aan de slag


Bodem, Water, Kringlopen, Koeien, biodiversiteit, landschap of energie: op welk aspect wilt u uw melkveebedrijf verduurzamen?

Hier vindt u per thema informatie over cursussen, werkgroepen, projecten en andere initiatieven waarbij u kunt aansluiten of informatie kunt vergaren.

Onderstaande is een greep uit het aanbod, het is onmogelijk hierin 100% volledig te zijn. Vindt u dat bepaalde cursussen of werkgroepen ontbreken? Geef dit dan vooral aan ons door. Zo maken we het aanbod samen steeds completer.

Projectpartner LTO heeft de site www.opleidenmelkveehouderij.nl in het leven geroepen. Ook hier vindt u kennis, opleidingen, cursussen en coaches.

Op de website van Groen kennisnet vindt u veel informatie over kringlooplandbouw an sich. Verschillende onderwerpen worden uitgediept en u vindt er veel links naar interessante artikelen.

Vraag subsidie aan voor advies of scholing

Vanuit Duurzame Melkveehouderij Drenthe krijgt u als deelnemer subsidie voor cursussen/scholing en advies dat gericht is op het verduurzamen van uw bedrijf. Lees hier meer over deze zogeheten uitvoeringsregeling.

bodem (8)

Bodem

Aanpak van de basis: de bodem
HT-0041

Biodiversiteit

Vergroot de biodiversiteit op uw bedrijf
samenwerking akkerbouw melkvee (2)

Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij

Samenwerken voor een breder bouwplan
HT-0044

Water

Aan de slag met waterbeheer
HT-0025a

Koe

Aan de slag met voer, gezondheid en beweiden
HT-0009

Kringloop

Verbeter de kringloop in uw regio of op uw bedrijf
Zonnecellen

Energie

CO2-uitstoot onder de loep
Weiden (1)

Landschap

Aandacht voor het landschap

Subsidie

Welke subsidiemogelijkheden zijn er?