Aan de slag


Bodem, Water, Kringlopen, Koeien, biodiversiteit, landschap of energie: op welk aspect wilt u uw melkveebedrijf verduurzamen?

Hier vindt u per thema informatie over cursussen, werkgroepen, projecten en andere initiatieven waarbij u kunt aansluiten of informatie kunt vergaren.

Onderstaande is een greep uit het aanbod, het is onmogelijk hierin 100% volledig te zijn. Vindt u dat bepaalde cursussen of werkgroepen ontbreken? Geef dit dan vooral aan ons door. Zo maken we het aanbod samen steeds completer.

Projectpartner LTO heeft de site www.opleidenmelkveehouderij.nl in het leven geroepen. Ook hier vindt u kennis, opleidingen, cursussen en coaches.

Vraag subsidie aan voor advies of scholing

Vanuit Duurzame Melkveehouderij Drenthe krijgt u als deelnemer subsidie voor cursussen/scholing en advies dat gericht is op het verduurzamen van uw bedrijf. Lees hier meer over deze zogeheten uitvoeringsregeling.

20191002_162359

Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij

Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij
HT-071

Energie

Energieverbruik onder de loep
HT-0044

Water

Aan de slag met waterbeheer
HT-0033

Bodem

Aanpak van de basis: grond
HT-0041

Biodiversiteit

Vergoot de biodiversiteit op uw bedrijf
HT-0009

Kringloop

Verbeter de kringloop in de regio of uw bedrijf
HT-0197

Landschap

Aandacht voor het landschap
HT-0025a

Koe

Aan de slag met voer, gezondheid en beweiden