Aan de slag


U heeft uw bedrijfseigen duurzaamheidsplan ontvangen? Daarin heeft u suggesties gekregen om gericht aan de slag te gaan zodat u uw rendement verbetert en uw bedrijf toekomstbestendig maakt. Het sluiten van kringlopen, grondgebruik, waterbeheer of energiebesparing: op welk aspect wilt u uw melkveebedrijf verduurzamen?

Duurzame melkveehouderij Drenthe biedt u handvatten om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Achter de knoppen hierboven vindt u per thema wat er in de provincie aan werkgroepen, projecten en onderzoeken wordt gedaan.