Aan de slag


In uw bedrijfseigen duurzaamheidsplan heeft u suggesties gekregen om gericht aan de slag te gaan met een duurzamer bedrijfsvoering. Bodem, Water, Kringlopen, Koeien, biodiversiteit, landschap of energie: op welk aspect wilt u uw melkveebedrijf verduurzamen?

Hier vindt u per thema informatie over cursussen, werkgroepen, andere projecten en andere initiatieven waarbij u kunt aansluiten of informatie kunt vergaren.

Onderstaande is een greep uit het aanbod, het is onmogelijk hierin 100% volledig te zijn. Vindt u dat bepaalde cursussen of werkgroepen ontbreken? Geef dit dan vooral door. Zo maken we het aanbod samen steeds completer.

Vraag subsidie aan voor advies of scholing

Voor cursussen/scholing, voorlichting en advies dat gericht is op het verduurzamen van uw bedrijf kunt u subsidie aanvragen. Lees hier meer over deze zogeheten uitvoeringsregeling.

20191002_162359

Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij

Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij
HT-071

Energie

Energieverbruik onder de loep
HT-0044

Water

Aan de slag met waterbeheer
HT-0033

Bodem

Aanpak van de basis: grond
HT-0041

Biodiversiteit

Vergoot de biodiversiteit op uw bedrijf
HT-0009

Kringloop

Verbeter de kringloop in de regio of uw bedrijf
HT-0197

Landschap

Aandacht voor het landschap
HT-0025a

Koe

Aan de slag met voer, gezondheid en beweiden