Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij


Samenwerking tussen akkerbouw een veehouderij is in Drenthe een belangrijk onderdeel van de dagelijkse landbouwpraktijk. Daarom lijkt samenwerking voor de kringlooplandbouw regionale kansen te bieden.

Meer kennis over de effecten van samenwerking is belangrijk. Daarom ondersteunt de provincie Drenthe het project ‘Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij’.

In dit project werken Aequator, DAJK, Delphy, DLV advies, Exlan, HLB Wijster en WUR samen om de kennis over samenwerking te vergroten, te bundelen en te verspreiden bij boeren en adviseurs.