Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij


Onderstaand een klein overzicht van studiegroepen en projecten over de samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij. De rechterkolom geeft een paar mogelijkheden van adviseurs die adviseren over dit onderwerp.

Deze lijst geeft een deel van de mogelijkheden weer en het staat deelnemers natuurlijk volledig vrij om deel te nemen aan andere projecten of om adviseurs naar keuze in te schakelen.

Studiegroepen en projecten

Artikelen en kennis over samenwerking

Adviseurs