Water


Onderstaand een klein overzicht van studiegroepen, projecten, interessante websites, artikelen etc. over onder meer waterkwaliteit en uitspoeling. De rechterkolom geeft een paar mogelijkheden van adviseurs die adviseren over dit onderwerp.

Deze lijst geeft een deel van de mogelijkheden weer, het staat deelnemers natuurlijk volledig vrij om deel te nemen aan andere projecten of om adviseurs naar keuze in te schakelen.

Studiegroepen en projecten

Artikelen en kennis water

Adviseurs water