Meer eigen eiwit? Informatie over samenwerking? Boek een gratis lezing of bijeenkomst!


Wilt u meer informatie over eiwit uit de regio? het optimale halen uit samenwerking met een akkerbouwer?

Komend najaar en winter kunt u gratis lezingen, discussieavonden of demonstratiebijeenkomsten boeken over samenwerking tussen akkerbouw en melkveehouderij.

De precieze inhoud bepaalt u in overleg. Onderwerpideeën zijn onder meer: bemesting, regionale eiwitteelt, samen aanpakken van onkruid, slimme bouwplannen, bouwplan akkerbouwer tegenover voerplan veehouder, het vastleggen van afspraken etc. Voor het boeken van deze lezingen kunt u terecht bij Saskia Veldman via tel: 06 23 25 93 88 of e-mail: s.veldman@dlvadvies.nl.


20191002_162313