project Van Bodemkennis naar Bodemkunde


Wilt u meer weten over de bodem? Wilt u tijdens een afdelingsavond, een bijeenkomst van uw studiegroep of thema-middag een specifiek bodemonderwerp behandelen? Bijvoorbeeld over verzilting, bodemverdichting, vruchtwisseling of bemesting?
In het project Van bodemkennis naar bodemkunde bieden we akkerbouwers en veehouders in Groningen, Friesland en Drenthe op een laagdrempelige manier toegang tot informatie die helpt de bodem te verbeteren. Kijk ook op www.vanbodemkennisnaarbodemkunde.nl

Afdelingsavond of thema-middag

Dit project biedt u experts die kosteloos een interessante
inleiding verzorgen voor uw studiegroep. Het enige wat u hoeft te doen is een groep geïnteresseerde toehoorders en een locatie regelen.

De experts hebben kennis over verschillende thema’s, waaronder:
- Bodemverdichting
- Natuurinclusieve landbouw
- Bodemverzilting
- Koolstof-vastleggen in de bodem
- Kringlooplandbouw
- Precisie-landbouw
- Bodem en klimaatverandering
- Bodemkwaliteit beoordelen

Maatwerk op inhoud is uiteraard mogelijk!
Kosten: gratis
Aanvragen via: Gerhard Noordhof, projectleider Van bodemkennis naar bodemkunde, 088-8886677 of mailen naar:
gnoordhof@projectenltonoord.nl

Bodemcursus

Deze cursus is geschikt voor iedereen met belangstelling voor bodem(leven). In deze cursus wordt de algemene bodemproblematiek
(wat zijn de oorzaken en wat doe je eraan), structuurbederf, ziektes, plagen, bodemmoeheid, grondbewerking, bemesting en bemonstering behandeld. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de waarde van het leven in de grond (bacteriën, schimmels, insecten en wormen). De cursus wordt op maat gemaakt voor akkerbouwers en veehouders, maar
ook op basis van grondsoort.

U krijgt handvatten voor een goed bodembeheer, met do’s en don’ts over bemesten of niet bemesten, uitmijnen, bekalken en bodembewerking.


De cursus bestaat uit drie dagdelen en start in het najaar van 2019.
Op de website www.vanbodemkennisnaarbodemkunde.nl staat op
welke data en locatie de cursus wordt aangeboden.
Groepsgrootte: ongeveer 15-20 personen
Kosten: 150 euro excl. BTW. U kunt dit bedrag bij de belasting onder scholingsuitgaven opvoeren als aftrekpost bij uw aangifte inkomstenbelasting.


bodemkennis naar bodemkunde contact
van bodemkennis naar bodemkunde flyer uitsnede