Hoe het werkt


Hoe combineert een melkveehouder een rendabele productie met het duurzamer en meer toekomstgericht maken van het bedrijf? Door mee te doen aan het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe kunt u hierbij ondersteuning krijgen.

Na aanmelding kiest u een adviseur waarmee u uw melkveebedrijf doorlicht. U kijkt samen naar wat er duurzamer kan. Denk aan onder meer: het sluiten van kringlopen, grondgebruik, waterbeheer en energiebesparing. De adviseur maakt hiervan een duurzaamheidsplan toegespitst op uw bedrijf.

home-01-1024x460

Opstellen plan

Bij het opstellen van het duurzaamheidsplan kijkt u samen met een adviseur naar uw duurzaamheidsambities en -mogelijkheden, naar de commerciële realiteit daarvan voor uw melkveebedrijf en naar de financierbaarheid. Bekijk alvast dit voorbeeldplan (pdf, 408 kB) of lees deze achtergrondinformatie om een beeld te krijgen van de inhoud van een duurzaamheidsplan.

Zes modules

Het duurzaamheidsplan kijkt naar zes onderdelen: sociaal-economisch, kringloop, biodiversiteit, watermanagement, bodem en energiescan. Door dit duurzaamheidsplan weet u wat voor uw bedrijf haalbare en rendabele verbeterpunten zijn op het gebied van economie en duurzaamheid.

Subsidie en beloning

Er is subsidie beschikbaar voor het opstellen van het duurzaamheidsplan en voor het uitvoeren van maatregelen in de vorm van een vergoeding voor advies, voorlichting en scholing. U kunt over drie jaar een beloning ontvangen als u goed scoort op de vijf onderdelen fosfaat, stikstof, ammoniak, weidegang en klimaat (CO2). Per jaar is de vergoeding maximaal € 2.500,-.

Stap voor stap

In onderstaand overzicht ziet u globaal welke stappen u als veehouder kunt en moet nemen. Klik op onderstaande afbeelding voor een uitgebreid stappenplan in pdf (pdf, 171 kB).

37_PD_ PO1901101_Melkveehouders_Stappenplan_September2019_online_700px_breed