Hoe het werkt


Hoe combineert een melkveehouder een rendabele productie met het duurzamer en meer toekomstgericht maken van het bedrijf? Door mee te doen aan het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe kunt u hierbij ondersteuning krijgen.

Na aanmelding kiest u een adviseur waarmee u uw melkveebedrijf doorlicht. U kijkt samen naar wat er duurzamer kan. Denk aan onder meer: het sluiten van kringlopen, grondgebruik, waterbeheer en energiebesparing. De adviseur maakt hiervan een duurzaamheidsplan dat is toegespitst op uw bedrijf.

home-01-1024x460

Opstellen plan

Bij het opstellen van het duurzaamheidsplan kijkt u samen met een adviseur naar uw wensen en mogelijkheden qua verduurzaming, naar de commerciële realiteit daarvan voor uw melkveebedrijf en naar de financierbaarheid. Bekijk alvast dit voorbeeldplan (pdf, 408 kB) om een beeld te krijgen van de inhoud van een duurzaamheidsplan.

Zes modules

Het duurzaamheidsplan kijkt naar zes onderdelen: sociaal-economisch, kringloop, biodiversiteit, watermanagement, bodem en energiescan. Door dit duurzaamheidsplan weet u wat voor uw bedrijf haalbare en rendabele verbeterpunten zijn op het gebied van economie en duurzaamheid.

Subsidie en beloning

Er zijn twee subsidies en een beloning beschikbaar:

- één subsidie voor het opstellen van het duurzaamheidsplan en
- één subsidie voor het uitvoeren van maatregelen (een vergoeding voor advies, voorlichting en scholing).

Daarnáást krijgt u een beloning als u goed scoort op de vijf onderdelen: fosfaat, stikstof, ammoniak, weidegang en klimaat (CO2). Per jaar is de beloning maximaal € 2.500,-. Hiervoor kiest u binnen vier vastgestelde jaren, drie jaren waarover u de beloning aanvraagt.

De vijf criteria waarop wordt beloond:

Stap voor stap

In onderstaand overzicht ziet u globaal welke stappen u als veehouder kunt en moet nemen. Klik op onderstaande afbeelding voor een uitgebreid stappenplan in pdf (pdf, 118 kB).

Download het stappennplan in PDF