Veldbijeenkomst Integraal kijken naar melkveebedrijf


Datum
Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
Laaghalerveen 18, 9414 VH in Hooghalen.
Organisator
Omschrijving

Tijdens de veldbijeenkomst neemt boerenveearts Gerrit Hegen ons mee langs alle aspecten binnen het melkveebedrijf. Volgens Hegen betekent integrale bedrijfsvoering kijken naar gezonde bodem > goede ruwvoerteelt > gezonde melkkoe > goede melkproductie.

Samen met melkveehouder Geert Martens bekijkt hij de bodem van grasland en maisland, grassenbestand, beweiding, ingekuild product, rantsoen, jongvee, koeien en de stal. “Het zijn vaak kleine dingen die zorgen voor grote verbeteringen”, aldus Hegen. Gerrit Hegen kijkt in het bijzonder naar de relatie bodem-plant-dier en de integrale aanpak van diergezondheid. Zijn filosofie: alles hangt met elkaar samen. Het belooft een zeer interactieve bijeenkomst te worden die in het teken staat om nieuwe kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. Ondernemers zijn van harte welkom.

Aanmelden
Meer informatie